Forslag fra stortingsrepresentantene Annelise Høegh og Per-Kristian Foss om endring i verdipapirfondloven slik at det gis adgang til å opprette ideelle verdipapirfond

Dokument nr. 8:30 (1998-99), Innst. S. nr. 146 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Annelise Høegh, Per-Kristian Foss Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (H) Tilråding levert 20.04.1999 Innst. S. nr. 146 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.04.1999

   Behandla i Stortinget: 06.05.1999