Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Jan Simonsen om å sikre fri organisasjonsrett for arbeidstagere

Dokument nr. 8:36 (1998-99), Innst. S. nr. 187 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Fridtjof Frank Gundersen, Jan Simonsen Saka er behandla i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 19.05.1999 Innst. S. nr. 187 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.1999

   Behandla i Stortinget: 01.06.1999