Energipolitikken. Kraftkontrakter med industrien

St.meld. nr. 29 (1998-99), kap. 8, Innst. S. nr. 233 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 14.06.1999 Innst. S. nr. 233 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.06.1999

   Behandla i Stortinget: 16.06.1999