Tillegg til St.meld. nr. 46 (1997-98) om Olje- og gassvirksomheten, oljemarkedspolitikk, rammebetingelser

St.meld. nr. 37 (1998-99), Del I, II og III, Innst. S. nr. 221 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 10.06.1999 Innst. S. nr. 221 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.06.1999

   Behandla i Stortinget: 14.06.1999