Forslag frå stortingsrepresentantane Kjell Opseth, Torstein Rudihagen, Terje Knudsen og Øystein Hedstrøm om å leggje opplegget for oppretting av eit IT- og kunnskapssenter på Fornebu fram for Stortinget

Dokument nr. 8:58 (1998-99), Innst. S. nr. 199 (1998-99)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjell Opseth, Øystein Hedstrøm, Terje Knudsen, Torstein Rudihagen Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (A) og (FrP) Tilråding levert 27.05.1999 Innst. S. nr. 199 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.1999

   Behandla i Stortinget: 31.05.1999