Status og framdrift for etablering av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Nærings- og handelsdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 15.06.1999 Innst. S. nr. 244 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 15.06.1999

   Behandla i Stortinget: 18.06.1999