Forslag fra stortingsrepresentant John Alvheim om lov om endring i lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering (Endring av § 10 slik at fylkeslegen kan godkjenne at det kan foretas steriliseringsinngrep på både kvinner og menn i kirurgiske poliklinikker e.l. hvor det anses forsvarlig)

Dokument nr. 8:6 (1996-97), Innst. O. nr. 26 (1996-97)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå John I. Alvheim Saka er behandla i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 03.12.1996 Innst. O. nr. 26 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.1996

   Behandla i Odelstinget: 10.12.1996