Forslag fra stortingsrepresentantene Gerd Fladset, Siv Jensen, Øyvind Vaksdal, Terje Knudsen og Thore Aksel Nistad om lov om endring i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, endring av § 10 slik at staten bærer kostnadene til særskilt gransking før iverksetting av tiltak

Dokument nr. 8:14 (1999-2000), Innst. O. nr. 25 (1999-2000)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Gerd Fladset, Øyvind Vaksdal, Siv Jensen, Thore A. Nistad, Terje Knudsen Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 08.12.1999 Innst. O. nr. 25 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.12.1999

   Behandla i Odelstinget: 16.12.1999