Framlegg frå stortingsrepresentantane Reidar Johansen, Erling Folkvord, Terje Riis-Johansen, Einar Steensnæs og Lars Sponheim om stortingshandsaming av framlegg om å innlemma EUs veterinære regelverk om grensekontroll og import i EØS-avtalen

Dokument nr. 8:97 (1995-96), Innst. S. nr. 45 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erling Folkvord, Einar Steensnæs, Lars Sponheim, Reidar Johansen, Terje Riis-Johansen Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 27.11.1996 Innst. S. nr. 45 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.11.1996

   Behandla i Stortinget: 18.12.1996