Forslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Inge Myrvoll og Hans J. Røsjorde om å forandre Vegpakke Drammen slik at trasevalg for Rv 11 blir flyttet fra Strømsøåsen til Bragernesåsen

Dokument nr. 8:98 (1995-96), Innst. S. nr. 30 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hans J. Røsjorde, Inge Myrvoll, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 06.11.1996 Innst. S. nr. 30 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.11.1996

   Behandla i Stortinget: 14.11.1996