Overføring av oppgaver til SND

Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000) Romertall II, III og IV. Jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Landbruksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 01.12.1999 Budsjett-innst. S. nr. 8 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 01.12.1999

   Behandla i Stortinget: 08.12.1999