Statsministerens redegjørelse om grunnlaget for å avbryte arbeidet med å slå sammen Telenor AS og Telia AB

Innst. S. nr. 100 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Utgreiing frå statsministeren Saka er behandla i samferdselskomiteen Tilråding levert 28.01.2000 Innst. S. nr. 100 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.01.2000

   Behandla i Stortinget: 03.02.2000