Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 148/1999 av 5. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII om transport

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i samferdselskomiteen Utkast til innstilling er forelegt for utenrikskomiteen til uttalelse Tilråding levert 05.06.2000 Innst. S. nr. 212 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.06.2000

   Behandla i Stortinget: 13.06.2000