Forslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Hageler og Erik Solheim om at Stortinget skal oppnevne Barneombudet, Likestillingsombudet og Forbrukerombudet

Dokument nr. 8:108 (1995-96), Innst. S. nr. 107 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Erik Solheim, Jorunn Hageler Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 30.01.1997 Innst. S. nr. 107 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.01.1997

   Behandla i Stortinget: 27.02.1997