Meddelelse fra statsminister Thorbjørn Jagland om Regjeringens avskjedssøknad

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla