Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. juli - 31. desember 1999

Innst. S. nr. 185 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 23.05.2000 Innst. S. nr. 185 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.05.2000

   Behandla i Stortinget: 08.06.2000