Voss kommune sender skriv datert 18. april 2000 med uttalelse fra kommunestyret om "nasjonal rikdom - kommunal fattigdom"

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.