Forslag fra stortingsrepresentant Roy N. Wetterstad om å forby offentliggjøring av skattelister

Dokument nr. 8:8 (1996-97), Innst. S. nr. 115 og innst. S. nr. 120 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Roy N. Wetterstad Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 06.02.1997 Innst. S. nr. 115 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Sendt tilbake til komiteen for fornyet behandling

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.02.1997

   Behandla i Stortinget: 11.02.1997