Rikrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1989-1994 desidert "Til observasjon"

Dokument nr. 3:1 (1996-97), Innst. S. nr. 140 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 06.03.1997 Innst. S. nr. 140 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.03.1997

   Behandla i Stortinget: 18.03.1997