Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

St.meld. nr. 8 (1999-2000), Innst. S. nr. 256 (1999-2000)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Miljøverndepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 16.06.2000 Innst. S. nr. 256 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 16.06.2000

   Behandla i Stortinget: 12.10.2000