Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2000-2001), Innst. O. nr. 23 (2000-2001), beslutning. O. nr. 20-31 (2000-2001)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 20.11.2000 Innst. O. nr. 23 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2000

   Behandla i Odelstinget: 30.11.2000

   Behandla i Lagtinget: 07.12.2000