Asyl- og flyktningpolitikken i Noreg

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kommunal- og regionaldepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Forslag fra (V) Tilråding levert 04.04.2001 Innst. S. nr. 197 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.04.2001

   Behandla i Stortinget: 23.04.2001