Riksrevisjonens antegnelse vedrørende skatte- og avgiftsforvaltningen

Dokument nr. 3:2 (1996-97), Innst. S. nr. 86 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 11.12.1996 Innst. S. nr. 86 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.1996

   Behandla i Stortinget: 21.01.1997