Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

St.meld. nr. 9 (2000-2001), Innst. S. nr. 93 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Olje- og energidepartementet Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Tilråding levert 13.12.2000 Innst. S. nr. 93 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.12.2000

   Behandla i Stortinget: 18.12.2000