Skjervøy kommune sender skriv datert 31. oktober 2000 med uttalelse fra kommunestyret om auksjon av oppdrettskonsesjoner

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.