Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000

St.prp. nr. 25, kap. 2540, 2541, 2542, 2543, 5704 og 5705 (2000-2001), Innst. S. nr. 64 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Sosial- og helsedepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 30.11.2000 Innst. S. nr. 64 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.11.2000

   Behandla i Stortinget: 05.12.2000