Brann- og eksplosjonsvernområdet

St.meld. nr. 41 (2000-2001), Innst. S. nr. 341 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i kommunalkomiteen Tilråding levert 07.06.2001 Innst. S. nr. 341 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.06.2001

   Behandla i Stortinget: 14.06.2001