Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Ågot Valle om en bevilgning til ivaretakelse av Ivo Caprinos filmer

Dokument nr. 8:53 (2000-2001), Innst. S. nr. 189 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Ågot Valle, Olav Gunnar Ballo Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 27.03.2001 Innst. S. nr. 189 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.03.2001

   Behandla i Stortinget: 03.05.2001