Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Lodve Solholm og Ulf Erik Knudsen om lov om opphevelse av lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

Dokument nr. 8:55 (2000-2001), Innst. O. nr. 66 (2000-2001)

Status: Saka er ferdigbehandla.

Lovforslag frå Lodve Solholm, Torbjørn Andersen, Ulf Erik Knudsen Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 29.03.2001 Innst. O. nr. 66 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.03.2001

   Behandla i Odelstinget: 24.04.2001