Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Carl I. Hagen om å oppnevne en uavhengig granskingskommisjon for å gjennomføre en gransking av alle forhold i forbindelse med den såkalte bankkrisen, med særlig vekt på å klarlegge og kartlegge myndighetenes mulige ansvar for denne, samt gjennomføre en vurdering av forholdet til de tidligere aksjonærer i de banker hvor aksjekapitalen ble nedskrevet til null

Dokument nr. 8:10 (1996-97), Innst. S. nr. 202 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Carl I. Hagen, Fridtjof Frank Gundersen Saka er behandla i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 20.05.1997 Innst. S. nr. 202 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.05.1997

   Behandla i Stortinget: 30.05.1997