Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om lovfesting av kommunale råd for funksjonshemmede innen utgangen av 2001

Dokument nr. 8:87 (2000-2001), Innst. S. nr. 267 (2000-2001)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saka er behandla i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 29.05.2001 Innst. S. nr. 267 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.05.2001

   Behandla i Stortinget: 12.06.2001