Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Holten og Ivar Østberg om at arbeidsmarkedstiltak "Varig skjermet sysselsetting" skal organiseres som aksjeselskap og motta driftstilskudd fra både stat og kommune

Dokument nr. 8:95 (2000-2001)

Status: Stortinget har fått eit representantforslag.
Saka er trekt tilbake

Forslag frå Ivar Østberg, Odd Holten Forslag fra (KrF)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er trekt tilbake