Forslag fra stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 30. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 112): Stortinget ber Regjeringen i forskrift til energiloven § 3-4 nr. 5, jf. § 7-6 nedfelle klare krav til sikker og hensiktsmessig drift, samt tilstrekkelig kompetanse i forbindelse med driftsbortsettelse. Slike krav bør være strenge, slik at det ikke kan skapes usikkerhet om driftssikkerhet, vedlikehold og beredskap.

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Forkastet