Forslag fra stortingsrepresentant Karin Andersen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2001 (Jf. Innst. O. nr. 123); Stortinget ber Regjeringen legge fram en analyse av omfanget av grunnrenteinntekt i oppdrettsnæringen, og hvordan denne kan inndras til fordel for fellesskapet gjennom beskatning i forbindelse med statsbudsjettet for 2002.

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har behandla eit forslag som er oversendt frå eit møte. Stortinget har ferdigbehandla saka.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla