Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2000-2001

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Statsministerens kontor Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 30.04.2002 Innst. S. nr. 170 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 30.04.2002

   Behandla i Stortinget: 14.05.2002