Skatte- og avgiftsopplegget 2002 - lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2001-2002), Innst. O. nr. 3 (2001-2002), beslutning. O. nr. 7-18 (2001-2002), beslutning. L. nr. 1-2 (2001-2002), beslutning. O. nr. 28-29 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 20.11.2001 Innst. O. nr. 3 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 20.11.2001

   Behandla andre gang i Odelstinget: 14.12.2001

   Behandla i Lagtinget: 11.12.2001