Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og administrasjonsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 04.12.2001 Innst. S. nr. 43 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 04.12.2001

   Behandla i Stortinget: 14.12.2001