Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv - budsjettmessige konsekvenser mv.

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2001-2002) jf. St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i sosialkomiteen Tilråding levert 05.12.2001 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 05.12.2001

   Behandla i Stortinget: 12.12.2001