Nasjonalbudsjettet 1997

St.meld. nr. 1 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 29.10.1996 Budsjett-innst. S. I (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.10.1996

   Behandla i Stortinget: 31.10.1996