Revidert nasjonalbudsjett 2002

Budsjett-innst. S. II (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 14.06.2002 Budsjett-innst. S. II (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.06.2002

   Behandla i Stortinget: 21.06.2002