Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001

St.meld. nr. 21 (2001-2002), Innst. S. nr. 199 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenrikskomiteen Tilråding levert 29.05.2002 Innst. S. nr. 199 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 29.05.2002

   Behandla i Stortinget: 13.06.2002