Endringer i bevilgninger under forsvarsbudsjettet for 1997 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina

St.prp. nr. 1. Tillegg nr.8(1996-97),Budsjett-innst. S. nr. 7, Tillegg nr. 1 (1996-97)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Forsvarsdepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Tilråding levert 10.12.1996 Budsjett-innst. S. nr. 7 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.1996

   Behandla i Stortinget: 20.12.1996