Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal, Åsa Elvik, Rolf Reikvam og Ingvild Vaggen Malvik om innføring av Teknologiavtalene

Dokument nr. 8:103 (2001-2002), Innst. S. nr. 222 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Åsa Elvik, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 06.06.2002 Innst. S. nr. 222 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2002

   Behandla i Stortinget: 12.06.2002