Forslag fra stortingsrepresentantene Ursula Evje og Arne Sortevik om å innfri den økonomiske merbelastning som et økt antall utenlandsstudenter har påført ANSAs informasjons- og rådgivningstjenester

Dokument nr. 8:126 (2001-2002), Innst. S. nr. 197 (2001-2002)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Sortevik, Ursula Evje Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 28.05.2002 Innst. S. nr. 197 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.05.2002

   Behandla i Stortinget: 06.06.2002