Samfunnssikkerhet. Veien til et mindre sårbart samfunn

St.meld. nr. 17 (2001-2002), Innst. S. nr. 9 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i forsvarskomiteen Felles behandling med justiskomiteen Tilråding levert 23.10.2002 Innst. S. nr. 9 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 23.10.2002

   Behandla i Stortinget: 05.11.2002