Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja

St.meld. nr. 7 (2002-2003), Innst. S. nr. 200 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Kultur- og kirkedepartementet Saka er behandla i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Tilråding levert 08.05.2003 Innst. S. nr. 200 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2003

   Behandla i Stortinget: 27.05.2003