Dyrehold og dyrevelferd

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Landbruksdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 27.05.2003 Innst. S. nr. 226 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 27.05.2003

   Behandla i Stortinget: 03.06.2003