Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 19 (2002-2003), Innst. S. nr. 55 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Barne- og familiedepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 28.11.2002 Innst. S. nr. 55 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2002

   Behandla i Stortinget: 13.12.2002