Endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 28 (2002-2003), Innst. S. nr. 59 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og politidepartementet Saka er behandla i justiskomiteen Tilråding levert 03.12.2002 Innst. S. nr. 59 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2002

   Behandla i Stortinget: 05.12.2002