Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 27 unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og vedtak II (2002-2003), Innst. S. nr. 51 (2002-2003)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saka er behandla i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Tilråding levert 28.11.2002 Innst. S. nr. 51 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2002

   Behandla i Stortinget: 13.12.2002